Omaggio, V., Stamile, N., & Karolini Burg, A. (2022). Ermeneutica Giuridica e Filosofia Pratica. Direito P├║blico, 19(103). https://doi.org/10.11117/rdp.v19i103.6721